Menu
Your Cart
Om het winkelen nog leuker te maken, gebruikt Mirella Meubel cookies, als je doorsurft, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Masters in Furniture B.V. (Handelsnaam Mirella Meubel™)

Industrieweg 25
3133 EE Vlaardingen
KVK: 65641000
BTW: NL856200347B01


1. 1 jaar fabrieksgarantie op de constructie van de producten, hieronder valt niet de speciaal bestelde producten, tenzij anders is vermeld en of anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Bij bestelling aanbetaling  van 50%, en voor levering 50%, tenzij anders is overeengekomen. 

3. Bij geen volledige betaling wordt er niet geleverd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4. De geleverde goederen blijven eigendom van Masters in Furniture B.V. totdat de volledige betaling is geschied.

5. Alle betalingen dienen binnen 5 dagen per bank betaald te worden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6. Speciaal bestelde producten en of projecten op maat worden niet retour genomen.

7. Bij annulering van de bestelling wordt 50% van het factuurbedrag in rekening genomen, annulering is niet mogelijk op moment dat de productie is gestart.

8. De kosten verbonden aan de levering en de montage vallen onder alle omstandigheden ten laste van de koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

9. De montage van de goederen gebeurt op risico en gevaar van de koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

10. Levering geschiedt tot aan de eerste deur, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

11. Bij een smalle doorgang / deur wordt de aankoop tot aan de eerste deur geleverd.

12. Masters in Furniture B.V. is bevoegd om ten alle tijden de overeenkomst te ontbinden.

13. Masters in Furniture B.V. is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, van welke aard dan ook.

14. Behoudens bepaling 13 is Masters in Furniture B.V. aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.

15. Behoudens bepaling 14 is de aansprakelijkheid van Masters in Furniture B.V. beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst tussen partijen.